proszę wybrać urządzenie

Apple Dukarka

Apple-Laserwriter
Apple-PS
Apple-StyleWriter